La grammaire cette annee.


HVA ER ET VERB?
HVORDAN FUNGERER VERB?
OPPGAVE: finn en tekst og lag en oversikt over hvordan verbene danner et mønster. Fin den abstrakte ideen og forklar den.

oversikt over verbtidene og adverb

File Not Found
File Not Found


Le futur simple


Le passe compose.


Du finner infinitiven - så tar du bort endelsene er/ir/re og legger til e/i/u. Da har du parler= parle finir =fini, vendre =dendu. Disse kan ikke stå alene i PC. Du må legge til J'ai, tu as, etc. Til slutt får du J'ai parle ( får ikke til aksenten her) J'ai fini, J'ai vendu.

1) de fleste verb bøyes med avoir: j'ai .....e/i/u J'ai parle, j'ai fini, j'ai vendu. Du må kunne bøye avoir og huske e-i-u på slutten for å få dette til
2) noen verb tar etre:
Descendre Je suis descendu
Rester je suis reste
Aller Je suis alle
Partir Je suis parti
Entrer Je suis entre
Retourner je suis retourne
Sortir je suis sorti

Venir je suis venu
Arriver je suis arrive
Naître je suis ne

Mourir je suis mort ?:) umulig
Monter Je suis monte
Tomber Je suis tombe

Disser verbene ser ut som en fjelltopp- tegn den. Husk du må kunne bøye etre i presens for å få dette til